Voorwaarden

Inschrijving en deelname

 1. Alle jeugddeelnemers dienen ingeschreven te zijn bij Scouting Nederland.
 2. Inschrijving vindt plaats door het invullen zowel het formulier op Scouts Online als het inschrijfformulier op de spelsite. Deze inschrijving dient verricht te worden door de verantwoordelijke leiding.
 3. Annuleren van de inschrijving dient te geschieden per mail (info@gtspelsite.nl) of via de leiding omgeving van de spelsite.
 4. Tevens kan de inschrijving beƫindigd worden door de organisatie.
 5. Door inschrijving verleent de leiding toestemming aan de organisatie om persoons gegevens (van de inschrijvende leiding) te gebruiken om informatie aangaande de activiteit te delen. De organisatie zal de persoonlijke informatie nooit met derden delen.
 6. Bij inschrijving op de spelsite worden persoonsgegevens aan de organisatie verstrekt. Deze persoonsgegevens bevatten namen en telefoonnummers. Zonder correcte gegevens kan de organisatie de deelname annuleren.
 7. Als leiding dien je in het bezit te zijn van een geldige VOG.

Aansprakelijkheid

 1. De organisatie van de Greppeltocht is niet aansprakelijk voor zoek geraakte eigendommen.
 2. De organisatie van de Greppeltocht is niet aansprakelijk voor zaak- en letselschade die door de deelnemers of derden is aangericht.
 3. Schade toegebracht aan de inventaris c.q. ander materiaal door deelnemers of vrijwilligers wordt verhaald op grond van de wettelijke aansprakelijkheid.
 4. Indien de organisatie van de Greppeltocht het nodig acht om medische hulp in te schakelen kan de organisatie hier niet financieel verantwoordelijk voor gehouden worden.

Privacy

 1. Bij inschrijving verstrekt de verantwoordelijke leiding persoonsgegevens aan de organisatie. Deze persoonsgegevens bevatten namen en telefoonnummers. Persoonsgegevens kunnen door de verantwoordelijke leiding tot ongeveer anderhalve dag voor de activiteit gewijzigd worden. Na de activiteit worden alle persoonsgegevens van jeugddeelnemers verwijderd. De organisatie zal persoonsgegevens nooit met derden delen of deze gebruiken buiten het doel waarvoor deze bestemd zijn. Zonder geldige gegevens, kan een jeugddeelnemer niet deelnemen aan de activiteit.
 2. Tijdens de activiteit kunnen er beeldmaterialen vastgelegd worden voor PR-doeleinden. Mocht u hier niet mee akkoord gaan, dan kunt u dit kenbaar maken bij de organisatie (info@gtspelsite.nl).

Laatste hunts

Tijd Groepsnaam

Actuele top 5

Positie Groepsnaam